VICTOR เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ และอุปกรณ์จัดงานทุกชนิด

เช่าโต๊ะจีน เก้าอี้พลาสติก

บริการ ให้เช่า เช่า โต๊ะจีน โต๊ะจีนให้เช่า

โต๊ะจีนให้เช่า แบบธรรมดา โต๊ะจีน ขนาด 1.20 ม.+เก้าอี้ไม่คลุมผ้า และคลุมผ้า

ให้เช่าโต๊ะจีน แบบ VIP  ขนาด 1.50 ม.+เก้าอี้บุนวมไม่คลุมผ้า และคลุมผ้า

โต๊ะจีนเช่า แบบพิเศษ ขนาด 1.50 ม.+เก้าอี้พลาสติกไม่คลุมผ้า และคลุมผ้า

โต๊ะจีนให้เช่า แบบมีโบว์หลากสีให้เลือก

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ